blokjes

15 oktober Wereldverbeteraarsdiner van Fonds Kerk en Wereld

Iedere twee jaar organiseert het fonds Kerk en Wereld de Jongerenprijs. Hiermee wil Kerk en Wereld jongeren stimuleren om de wereld mooier te maken met projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. Op 19 maart 2020 zouden de winnaars van de Jongerenprijs bekend worden tijdens het Wereldverbeteraarsdiner, maar de pandemie maatregelen maakten dat de organisatie het event moest verzetten. De organisatie hoopt nu 15 oktober het Wereldverbeteraarsdiner te organiseren.

Betekenisvolle projecten
De Jongerenprijs 2020 brengt 27 inspirerende projecten bijeen die graag hun dromen willen waarmaken en hebben beargumenteerd waarom hun project een prijs verdient. Er zijn hele diverse projecten en dat maakt de ontmoeting tijdens het Wereldverbeteraarsdiner zo van waarde. Diverse projecten doorbreken de eenzaamheid bij jongeren, andere projecten helpen jongeren met het komen tot rust en balans. Creatieve teams stimuleren jongeren tot dans of voetbal en verbinden dit aan de christelijke spiritualiteit. Op 15 oktober maakt de jonge jury aan de deelnemers bekend wie de 10 prijzen van € 1.000,- ontvangen evenals de hoofdprijs ter waarde van € 10.000,-.

Wereldverbeteraarsdiner op 1,5 meter
Na maart is er contact gebleven tussen het fonds Kerk en Wereld en alle deelnemende projecten. Veel projecten bleven zelfs tijdens de lock down, in contact met jongeren. Ook zijn er projecten die noodgedwongen moesten vertragen omdat ze niet meer op festivals terecht konden. Enkele projecten stond onder druk, omdat bijvoorbeeld de scholen dichtgingen of de universiteit. Het is heel bijzonder om te zien hoe veerkrachtig en initiatiefrijk de deelnemers zijn om jongeren te (blijven) bereiken.  
Corjan Matsinger: ‘Als organisatie wordt dat ook van ons gevraagd als we denken aan 15 oktober. Vanaf het moment dat de mensen binnenkomen tot aan het vertrek, alles moet coronaproof zijn. Een van de grootste uitdagingen is het realiseren van mooie gesprekken. Deelnemers die elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen, daar gaan we voor, ook op 15 oktober! Het betekent dat we op creatieve manieren in gesprek gaan waarbij we de 1,5 meter afstand hanteren.’


Fonds Kerk en Wereld
Het fonds Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving. Met de Jongerenprijs wil ze initiatieven steunen die zich richten op jongeren van 12-35 jaar. We dagen hen uit om een groot of klein initiatief te starten dat zich richt op ‘Verbinden’, ‘Christelijk geloof actualiseren en praktiseren’ of het initiëren van ‘Ontmoeting tussen levensbeschouwingen’
Marieke den Braber, voorzitter Kerk en Wereld: “Dit jaar is er gekozen voor een vernieuwde opzet van de Kerk en Wereld Jongerenprijs 2020. We laten zien dat we geloven in de daadkracht van jonge wereldverbeteraars. En dat niet alleen, we geven ze hiermee ook een stem en een platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.”

jongerenprijs2020.nl