blokjes

Lerend vooruit

Hoewel nog in de zomer, hebben we weer met regelmaat persconferenties van premier Rutte en De Jonge over de stand van zaken in de coronacrisis. Ondanks de stabiele besmettingscijfers versoepelt het kabinet de maatregelen niet. Rutte: ‘’De ontploffing van de cijfers in het buitenland binnen een paar weken moet voor ons een waarschuwing zijn.”
Zijn projecten voorbereid op een mogelijke tweede golf? Over deze vraag ging ik met deelnemers van de Kerk en Wereld Jongerenprijs in gesprek.

Caroline Kos van het maatjesproject ‘Zoals jij’ en haar team merkten tijdens de pandemie de urgentie van hun project. Het verbinden van meiden aan een maatje is van onschatbare waarde. De teamleden hebben bij de buurtteams hun aanbod met klem herhaald, zodat meiden die niet goed in hun vel zitten er niet langer alleen voor staan. Bijzonder is dat er tijdens de pandemie nieuwe aanwas van vrijwilligers ontstond. Caroline ziet de toekomst positief tegemoet, misschien lukt innoveren met een tweede golf niet gelijk, maar twee weken later wel. “Wees ook een beetje genadig voor jezelf.”

In 2020 werden er geen kaarsjes voor de vrijheid aangestoken op het Bevrijdingsfestival te Zwolle. “Het is onduidelijk of het volgend jaar wel door kan gaan”, licht Bastiaan van den Berg toe. Het heeft alles te maken met de mogelijkheden van festivals. Het Dominicanenklooster te Zwolle is meer online gaan doen zoals de vieringen, een podcast. Maar het is een periode van herbezinnen, activiteiten loslaten en gelijk nieuwe vormen ontwikkelen die tegemoetkomen aan deze tijd.

Stek-up Nieuwegein onderneemt met vluchtelingen. Ze ontwikkelen producten en bieden deze bijvoorbeeld aan in de kringloopwinkel. Zo coachen ze vluchtelingen in het ondernemerschap. Theo Vreugdenhil vertelt: “De kringloop moest sluiten dat was echt een (financiële) klap. Ondernemers konden hun producten niet meer verkopen. En online afspreken was door de taalverschillen echt niet simpel.” Maar, Theo ziet het najaar met vertrouwen tegemoet. “We draaien weer, alles is nu coronaproof, er zijn maatregelen doorgevoerd en er wordt in kleine groepjes gecoacht. Ook werken mensen meer thuis.”

Het team van Diversity home moest de realisering van hun project uitstellen. Het proces om te komen tot een gemeenschap vraagt tijd. Kristi Satjadibrata ontdekte dat de behoefte aan leefgemeenschappen groot is. Ze kreeg veel positieve reacties op een mogelijke start van Diversity home. Een leefgemeenschap gaat in tegen de individualisering en doorbreekt eenzaamheid die tijdens de lock down door mensen extra is ervaren.

Eigenlijk alle deelnemers kregen met Covid-19 een uitdaging ook het team van New Connective. Het project Face2Face ‘Zien & gezien worden’ zou op de Vrije Universiteit plaatsvinden, maar deze sloot haar deuren. Nu er weer mondjesmaat studenten op de campus komen zoekt het team naar een coronaproof variant. Dit voorjaar is er vooral online gezocht naar nieuwe vormen om studenten met elkaar te verbinden. Zo kwam er een online rouwcafé met een spreker, studenten die ervaringen deelden en gesprekken in break out rooms. Ook organiseerden ze online meet ups met samen eten en een onlinecafé over vasten tijdens de ramadan. Wat Riekje Osnabrugge wil meegeven is: ‘Benoem niet wat vervelend is, maar vooral wat je wel organiseert.’

Lang geleden zei Goethe: ‘Alleen de enorme inspanningen die het leven van ons vergt, leren ons de goede dingen ervan waarderen.’ Iets daarvan proef ik als ik de teamleden, spreek. Corona brengt ieder mens in een leerproces. Het leert ons waarderen en we komen met elkaar tot hele nieuwe moves.

Marian Timmermans