blokjes

Wereldverbeteraarsdiner Kerk en Wereld uitgesteld

In de afgelopen uren zijn de activiteiten van hogescholen, sportverenigingen en andere kleinschalige events op veel plekken stilgelegd. Fonds Kerk & Wereld zal op basis van voortschrijdend inzicht daarom de optie van een ‘intieme variant van het werelddiner’ toch niet ten uitvoer brengen.

Het betekent dat de uitreikingen van de Jongerenprijs 2020 worden uitgesteld. We vinden dit ontzettend jammer als organisatie en voor alle deelnemers. In de komende periode zal de organisatie bekijken welke stappen er gezet kunnen worden om het diner en de prijsuitreiking op een later moment alsnog te organiseren.

Deelnemers krijgen in april bericht hoe verder.